ខោខ្លី Boxer ជប៉ុនម៉ាក iTOSHi សាច់ក្រណាត់យឺតល្អ ទន់ ត្រជាក់ ស្រួលស្លៀក ធានាគុណភាពល្អ ស្តង់ដារអន្តរជាតិ។
☎ 070 779 770
👉5ខោ តម្លៃ10$
👉ដឹកជូនឥតគិតថ្លៃ
👉មាន5ពណ៍
👉ការឌីសាញស្អាតប្លែក
👉អាចស្លៀកបានទាំងបុរស និង នារី
👉អាចស្លៀកនៅផ្ទះ ស្លៀកដេក រឺ ស្លៀកហាត់ប្រាណក៏បាន
👉អាចស្លៀកជំនួសខោទ្រនាប់បាន
👉ប្រូម៉ូសិនត្រឹមភ្ជុំបិណ្យ